• Trädgård och kunskap

  Trädgård kan alla något om, samtidigt är trädgård ett enormt ämne som det är svårt att lära klart om. Jag brukar likna kunskap om växter och trädgård vid ett träd.

  Du lär dig lite om trädgård och tycker att nu kan jag det här men det är bara stammen du nått. Det är först när du kommer till kronan du inser hur mycket kunskap det finns att inhämta om trädgården.

  Det är det som är fantastiskt med trädgård att du kan ha roligt, utvecklas, skapa, odla, testa utan att behöva läsa på så mycket. Prova, testa, lära av misstagen, utbyta kunskap med andra odlingsintresserade mm.
  Men det tar också många år att förstå och verkligen kunna trädgård. Genom år av grävande, olika växtplaceringar, olika jordar, anläggningar, olika material, genomförande av massor av trädgårdar mm så finns mycket av kunskapen i ryggmärgen. Men det innebär inte att det inte finns mer att lära. Trädgård förvärvar vi genom praktiskt arbete och teoretiskt lärande.

  Förståelse för trädgården och naturen ger också en djupare mening, en reflektion över livet om vad som är viktigt. Det är ju lätt att komma på avvägar i vårt stressiga och prylfixerade samhälle. Trädgård tar tid att lära sig, men också tid att växa upp. Det tar många år för ett träd att bli fullvuxet.


  Bild: Sonja Olsson Berring