Bygga

Stödmurar, det behöver du tänka på.

Det här behöver du tänka på om du ska anlita ett företag för att göra din stödmur. Murar är för de flesta en stor investering och något av det dyraste som görs i våra trädgårdar. Prismässigt är en 30 meter anlagd betongmur som att köpa en ny bil. En rätt anlagd mur står däremot minst 50 år, om inte längre. Det finns okunniga hantverkare ute på marknaden och här får du tipsen för att slippa gå på en nit.

Börja med att söka på monteringsanvisningen till den mur du har valt, där får du en uppfattning om hur stödmuren ska byggas. Det du ska titta efter är hur mycket makadam som rekommenderas under och bakom muren. Erfarna hantverkare vet att ju mer makadam, desto hållbarare mur. Det är inte fel att lägga mer än vad som står i monteringsanvisningen, ibland ganska mycket mer, du blir inte lurad. Makadamet är din garanti att muren inte rör sig, blir hållbar och står i många, många år. Med hjälp av monteringsanvisningen kan du räkna ut ungefär hur mycket makadam som är ett minimum. Du får ett mått i kubikmeter och i offerten är makadam troligen angivet i ton. Det beror på att lastbilarna som kommer med ditt grus väger allt material i ton. 1 kubik makadam blir ungefär 1,6 ton.

En hög mur, som är över metern, kräver mer kunskap av hantverkaren vid anläggningen för att bli hållbar. Vid rådgivningstillfällen har jag mött många förtvivlade trädgårdsägare där just de högre murarna har gett sig efter bara några år. Ett bättre sätt kan vara att bygga den höga muren i etage, två lägre murar istället för en hög. Ur ett designperspektiv blir det ofta bättre än en hög mur, som kan upplevas som ett fort nerifrån.

Det du aldrig ska acceptera från en hantverkare är att stödmuren lutar utåt. Det finns murar idag som byggs raka (se monteringsanvisning), men många murar ska ha en tydlig lutning mot materialet. Ingen mur ska däremot luta utåt, så mät med ett vattenpass.

Acceptera inte heller generalskarvar, som är en skarv som går genom muren. Stödmuren blir ostabil och livslängden förkortas avsevärt. Tänk på legobyggen du gjorde när du var liten. Det finns generalskarvar som är oundvikliga pga vinklar, men dem fäster hantverkaren på speciella sätt.